POPARH TIM

Arhitekturu približavamo ljudima

POPARH je sazdan od ljudi sa iskustvom u raznim sferama projektnog ciklusa, kontrole projekata i pristupa zadatku razvijenih tijekom više od 15 godina iskustva rada sa korporativnim, javnim (gradskim i državnim), privatnim klijentima.

DODANA VRIJEDNOST

Svaki projekt karakterizira veliki broj ulaznih parametara i zahtjeva koje je potrebno pomiriti u svrhu stvaranja funkcionalne, racionalne i estetski zadovoljavajuće građevine. Tu vidimo priliku za postizanje dodatne kvalitete koja se može iskazati u različitim aspektima stvorenih prostora. Stvaramo dobar okvir za ostvarivanje cilja, odvijanje funkcija ili poticanja procesa i događanja unutar građevine.

NE POSTOJI NE

Projektiranje je živi proces u kojemu se pojavljuju nove informacije, nove spoznaje te razni novi momenti vezani za kontekst, birokraciju, potrebe korisnika i dr. Kroz iskustvo smo naučili da su svi problemi riješivi i da kreativnost nema granica…

POPULARNA ARHITEKTURA

Potrebe te želje i financijske mogućnosti investitora kroz naš angažman se oblikuju i materijaliziraju u građevinu prisutnu kako u fizičkom kontekstu tako i u memoriji i svakodnevnom životu svakog korisnika. U svakom projektu nastojimo maksimalno upoznati korisnike, njihov način funkcioniranja i njihove specifičnosti koje pomoću našeg znanja, stručnosti i kreativnosti ugrađujemo u projekt.

KOMUNIKACIJA

Pri projektiranju je jako važan odnos projektanta i investitora te korisnika prostora. Kroz otvorenu komunikaciju investitora i korisnika upoznajemo sa datostima svake pojedine situacije te njenim posljedicama kao i mogućim rješenjima.

KONTROLA BUDŽETA

Za svaku građevinu je bitan vremenski i financijski okvir u kojemu nastaje. Tijekom projektiranja kontroliramo troškove te iznalazimo rješenja koja odgovaraju zadanom financijskom okviru u postavljenom vremenu. Od procjene, studija i provjere isplativosti, tendera do nadzora i kontrole završnih troškova  izvedbe POPARH uvijek drži realnost i budžet u korelaciji sa željama Investitora.

KONTROLA DINAMIKE VREMENA

Uz budžet svi projekti zahtijevaju i razumnu kontrolu dinamike projektiranja, tenderiranja i izvedbe (nadzora). Počevši sa procjenom vremenske dinamike do kontrole i realizacije mi pratimo Investitora do kraja ciklusa. Kao mjerilo naše kvalitete uzimamo zadovoljstvo korisnika i investitora što su mnogi investitori pokazali kroz naš ponovni angažman.

Poparh tim

Domagoj Katalin

Domagoj Katalin

principal architect

Antonia

Antonia Kovač

architect

Martina

Martina Milat

architect

Ana

Ana Vračarić

architect

Kristina Radunović

licensed architect

Dorotea

Dorotea Mandić

architect

Laura

Laura Ercegović

bacc. architect

Lovro

Lovro Mavrek

bacc. architect

Ivana

Ivana Vinko Katalin

CEO

Danijel

Danijel Vinko

architect

Stvaranje nove vrijednosti najčešće
kreće od idejne iskre investitora.

Dalje možemo zajedno.

Investitori