Kvaliteta našeg rada ogleda se u velikom broju odrađenih projekata za iste Investitore, u velikom broju izvedenih projekata, u broju nagrađenih (10) projekata kao i publikacija u medijima. Uvijek težimo pratiti Investitora i držati kvalitetu projekta od početka do kraja, sa odgovornošću i trudom.