Korištenjem programa vremenske dinamike pratimo projekt (i gradnju) i kroz troškove i kroz vrijeme – počevši od procjena u nivou idejnog rješenja do ovjera završnih situacija i rješavanja problema sa Izvođačem.